Ruimreiniger en Desinfectie

Voordat u veevoeder, voeding, of grondstoffen voor voedsel gaat laden in uw ruim, wordt er vaak van u verlangd dat u uw ruim goed heeft gereinigd met een daarvoor geschikt reinigingsproduct. In sommige gevallen moet het ruim ook gedesinfecteerd zijn met een desinfectiemiddel. De desbetreffende keuringsinstantie keurt uw ruim voordat de lading erin gaat. Tijdens deze keuring vraagt de keurmeester naar het product en de documenten waarmee u uw ruim heeft gereinigd en/ of gedesinfecteerd.

De onderstaande producten van Schoonschip zijn geschikt voor het reinigen en desinfecteren van ruimen waar voeding in getransporteerd of opgeslagen worden. Deze producten zijn voorzien van documenten zoals: (C.L.P., food great intentieverklaring, en een registratie code die door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). (C.t.g.b.) wordt verstrekt.

All in one van Schoonschip

Ruim desinfectiemiddel

Dit product is geschikt voor het desinfecteren van uw ruim volgens de richtlijnen.

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van: a. bacteriën en gisten op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard zoals in het ruim van een schip.

Gebruik als desinfectiemiddel.

Sterk verontreinigde ruimen en oppervlakken eerst schoonmaken met Ruimreiniger voor dat u de desinfectie behandeling start. Vervolgens het ruim en oppervlakken afspoelen met overvloedig schoon water. Overtollige water verwijderen. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerkingtijd nat blijven. Minimale inwerkingtijd 5 minuten. Indien behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen is na de inwerkingtijd grondig naspoelen met schoon water vereist. Op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard en voor algemeen gebruik is de gebruiksconcentratie 0,4% (40 ml per 10 liter water). Werkzame stof: Didecyldimethylammoniumchloride - Gehalte: 100 g/l - Toxicologische groep(en): Kwaternaire ammoniumverbinding. Aard van het preparaat: Vloeistof - Toelatingsnummer: 12268N

Scheeps shampoo van Schoonschip

Ruimreiniger

Ruimreiniger is uitermate geschikt voor vervuilde ruimen en waterbestendige oppervlaktes.
Het product verwijdert alle soorten rest ladingen, vetten, verwering, atmosferische vervuiling, olie, etc. Ruimreiniger kan worden gebruikt voor sterk vervuilde ruimen van schepen, silo's en transportopslag ruimtes.

Foodgreat product
Ruimreiniger is een foodgreat product met in acht name van de op toepassing zijnde M.S.D.S./ V.I.B./ C.L.P.
veiligheids- en productinformatiebladen en mits ruim nagespoeld met vers leidingwater.