Privacy Statement Schoonschip bv

Artikel 1 Inleiding
Dit is de Privacy Statement van Schoonschip bv reinigingsproducten.
In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen. Schoonschip bv reinigingsproducten voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2 Verzamelde persoonsgegevens
Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om diensten aan u te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan u te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van u nodig. Schoonschip bv reinigingsproducten verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/ of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
Uw voornaam/ -letters, achternaam, bedrijfsnaam en rechtsvorm, scheepsnaam, adres, telefoonnummer, emailadres, B.T.W.-nummer, K.v.K.-nummer.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
Het factureren van onze producten en/ of diensten;
De afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan;
Opslag van klantgegevens in ons administratiesysteem, om de overeenkomst tussen u en Schoonschip bv reinigingsproducten te kunnen uitvoeren;
Opslag van klantgegevens in onze mailsysteem ter publicatie van
Schoonschip bv reinigingsproducten productinformatie, nieuws, nieuwsbrieven, offertes of aanbiedingen.
Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;

Artikel 3 Minderjarigen
Schoonschip bv reinigingsproducten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4 Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle gegevens die u naar ons toe stuurt via de site zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Artikel 5 Gegevens van websitebezoek
Onze website gebruikt geen cookies om gegevens van u te verzamelen. Het enigste wat geregistreerd wordt, zijn de aantal bezoeken per pagina op een dag. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van de bezoeken en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen en te optimaliseren.

Artikel 6 Bewaartermijn gegevens en inzage
Wanneer de laatste opdracht voor u door ons is uitgevoerd, bewaren wij uw gegevens tien jaar. Na deze tien jaar vernietigen wij al uw gegevens. U heeft het recht op inzage van de gegevens, die u aan ons heeft verstrekt en wij van u hebben nadat u de dienstverlening bij ons heeft beëindigd. Gegevens die gewijzigd moeten worden kunnen wij ook wijzigen na opdracht van u. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de klantenservice. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij uw hierbij om uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Schoonschip bv reinigingsproducten reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op uw verzoek.

Artikel 7 Delen met anderen
Schoonschip bv reinigingsproducten verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, administratie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 8 Telefoongesprekken
Schoonschip bv reinigingsproducten registreert alleen uw telefoonnummer door middel van een nummermelder, zodat wij bij een gemiste oproep u kunnen terugbellen.

Artikel 9 Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.