Ecologisch verantwoord reinigen

Met de reinigingsproducten van Schoonschip reinigt u ecologisch verantwoord. Wij gebruiken echter en alleen oppervlakte-actieve grondstoffen in onze producten die voldoen aan de nieuwste criteria voor biologische afbreekbaarheid, zoals is vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach). De documentatie waar in beschreven staat hoe u op de juiste wijze een product moet hanteren treft u aan in de (Material Safety Data Sheet) en/of Classification , Labelling and Packaging of chemicals). (informatie veiligheidsbladen).

De producten van Schoonschip zijn voorzien van deze documentatie.

Via info@schoonschip.info kunt u deze documentatie aan vragen.